e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

59.00 brutto

M. Woch: Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-65697-99-8 – Książka w miękkiej oprawie
ISBN 978-83-67222-59-4 – Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia

Autor (kliknij w nazwisko, aby przejść do biografii): Kategorie: , , , Tagi: , ,

Meet The Author

Marek Woch
Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego
Voluntary ZUS for entrepreneurs in Poland from a philosophical and legal point of view
Stan prawny: 29 stycznia 2024 r.

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa
Dr hab. prof. AH Maciej Borski, Akademia Humanitas z siedzibą w Sosnowcu

© Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM 2024
© Marek Woch 2024
All rights reserved
Wydanie I: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM
www.wydawnictwo-silvarerum.eu
Poznań 2024

Spis treści

Wprowadzenie . 7
Introduction . 17
Część Pierwsza . 27
Rozdział I
Zagadnienia Dobrowolnego ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce
w perspektywie filozoficznoprawnej . 29
1. Utworzenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce . 29
2. Założenia projektu . 29
3. Skutki projektu . 30
Rozdział II
Analiza skutków finansowych wprowadzenia Dobrowolnego ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce . 33
1. Mitem są twierdzenia, że wprowadzenie Dobrowolnego ZUS dla Przedsiębiorców „zrujnuje” finanse Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . 33
2. Skutki finansowe wprowadzenia Dobrowolnego ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce w oparciu o dane z 2019 r. . 33
3. Skutki finansowe wprowadzenia Dobrowolnego ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce w oparciu o dane z 2022 r. . 35
Rozdział III
„Wypychanie” na samozatrudnienie a Dobrowolny ZUS . 45
1. Pracownicy etatowi a tzw. samozatrudnienie . 45
2. Przeciwdziałanie tzw. ,,sztucznemu” samozatrudnieniu . 46
3. Wniosek Komisji Europejskiej o wydanie DYREKTYWY PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie poprawy warunków pracy za
pośrednictwem platform internetowych, COM/2021/762 final . . . . . . . 49
4. Samozatrudnieni ponoszą ryzyko gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Rozdział IV
Dobrowolność podlegania ubezpieczeniom społecznym jako przeciwdziałanie
rozwijaniu się działalności gospodarczej w szarej strefie . . . . . 55
1. Główne przyczyny powstawania szarej strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2. Pogorszenie się koniuktury gospodarczej jako czynnik sprzyjający rozrostowi
szarej strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3. Ograniczenie szarej strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Część druga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Rozdział V
Projekt ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce złożony
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rozdział VI
Uzasadnienie projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców
w Polsce złożonego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . 71
Rozdział VII
Ocena skutków Regulacji projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców
w Polsce złożonego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej . . . . 89
Rozdział VIII
Niepubliczne instrumenty emerytalne w ramach tzw. III filaru obecne
w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Wykaz wykresów i tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wprowadzenie /fragment/

Spór ideologiczny, ile państwa ma być w gospodarce, a ile własności prywatnej w gospodarce, trwa od setek lat i, oczywiście nie przesądzając, nic nie wskazuje, aby w społeczeństwach na różnych kontynentach na świecie szybko się zakończył.
Dlatego projekt Dobrowolnego ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce został legislacyjnie „uszyty na miarę”, aby nie ingerować w fundamentalne rozwiązania określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych16, ale także aby nie opowiadać się za poszczególnymi ideologiami: socjalizm czy liberalizm w zabezpieczeniu społecznym, ale żeby dać wybór dla tych uczestników, a konkretnie przedsiębiorcom płacącym składki za siebie samych, nie za pracowników (tutaj obowiązek pozostawałby), którzy nie godzą się na przymus płacenia tzw. ubezpieczeń społecznych w Polsce m.in. z tego powodu, że wysokość tej daniny publicznej przekracza możliwości finansowe ich samych, jak i ich rodzin, co w konsekwencji powoduje zadłużanie się, ale przede wszystkim dlatego, że są do tego zmuszani legislacyjnie przez państwo z mglistą gwarancją otrzymania świadczeń emerytalnych w przyszłości; świadczeń, które pozwoliłyby na godne życie na emeryturze. Natomiast jak nie przekracza możliwości płacenia, to przedsiębiorcy stanowią grupę społeczną, która chciałaby sama wybierać, w jaki sposób alokować środki na przyszłą emeryturę.

You may also like…