Aktualności

Przechwytywanie

Roman Komassa, człowiek wielu talentów, artysta, baletmistrz, właśnie wydaje swój tomik wierszy nie takich całkiem grzecznych. A bohaterem literackim jest życie, po prostu, z całym jego bogactwem, ale i bagażem trudnych chwil i decyzji. Autor na ludzi i ich wybory spogląda z życzliwą ironią. Akurat lektura na lato, lekka, ale i skłaniająca do refleksji nad kondycją ludzką.

Prezentujemy projekty okładek do tego dzieła, przy czym okładka prezentowana powyżej nie jest tą docelową, wybraną przez poetę.

A oto nasza galeria okładek, które nasze Studio Graficzne przygotowało do wyboru dla Autora. W trakcie ich realizacji zmienił się nie tylko tytuł tomiku, ale i ewoluowała stopniowo koncepcja graficzna.

Kliknij i zobacz:

A kim jest Autor – kliknij i zobacz biogram: Roman-Komassa-Portfolio