Aktualności

Przechwytywanie3

Uchylamy, zgodnie z tradycją Wydawnictwa, rąbka tajemnicy naszego warsztatu graficznego – prace projektowe to niezwykle ważny element wydawniczej procedury. Niekiedy okładkę udaje się wypracować od razu, ale częstokroć to żmudna i wytrwała współpraca naszych grafików, którzy z autorami ustalają ostateczną wersję graficzną książki. W przypadku tytułu biograficznego zadanie to staje się wyzwaniem szczególnym, dotyka bowiem najwrażliwszych obszarów psychiki autorów. Tak stało się i w tym przypadku, kiedy to łączna liczba projektów wraz z subwariantami przekroczyła 80. Ale liczy się osiągnięty wspólny sukces i satysfakcja autorów.

Publikacja szczera, oddająca ducha lat, w których dorastała Autorka. Począwszy od okresu buntu młodości aż do wieku dojrzałego – pełnego refleksji i naznaczonego przemiana duchową.

Anna Neumann we Wprowadzeniu tak pisze o swojej książce i o sobie /fragment/:

Całość utworu doskonale oddaje motyw przewodni życia autorki, której od wczesnej młodości przyświecała idea przemiany, żeby stworzyć możliwie najlepszą wersję samej siebie. W treści występują częste odniesienia do nawrócenia, które przewartościowało wcześniejsze poglądy głównej bohaterki. Książka ma charakter autobiograficzny, wszystkie zawarte w niej zdarzenia są prawdziwe. Opisane wypadki przefiltrowane przez pamięć autorki ukazują niewielkie wycinki rzeczywistości w żadnym wypadku nie aspirując jednak do ujęcia panoramicznego. Świadomość własnych ograniczeń potwierdza niewyszukana forma utworu, czyli 100 krótkich szkiców oddających różne obserwacje żyjącej w Polsce na przełomie XX i XXI wieku przeciętnej „human being”.

A tak wyglądały niektóre z projektów graficznych okładki – ponieważ było ich bardzo dużo, prezentujemy część. Poszczególne etapy projektowe obejmowały ustalenie wersji wyjściowej, opracowanie fotografii bazowej, tła, liternictwa, układu elementów i kolorystyki. I tak krok po kroku dotarliśmy do wersji finalnej.

Książka ukaże się w ramach Literackiego SILVA RERUM.

Na zdjęciu głównym oraz poniżej – proponowane wersje projektów.