Aktualności

01okładka

Kolejne “Przypadki kryminalne” w przygotowaniu! Tym razem o przestępstwach przeciwko bezbronnym.

Czasy, w którym obecnie żyjemy, zmieniają obraz przestępczości. Na pewno izolacja, która nas dziś dotyka, wpływa na bezbronność niektórych pokrzywdzonych i brak poczucia bezpieczeństwa u wielu ludzi. W książce będzie sporo miejsca poświęconego przestępstwom przeciwko dzieciom, jako że często nie mogą się obronić przed dorosłymi sprawcami albo nie mają świadomości, że wyrządzono im krzywdę. Często są same w domu ze swoim oprawcą. Także zwierzęta nie są w stanie nikomu poskarżyć się, że doświadczają przemocy. Są poza wzrokiem innych. Wiele problemów społecznych, takich jak porwania rodzicielskie, potrzebują wnikliwej analizy i nowych rozwiązań. Zarówno jeśli chodzi o przepisy, jak i działania społeczne. Człowiek pokrzywdzony często staje w obliczu bezradności, a tak nie powinno być. Mamy nadzieję, że publikowane przypadki pomogą w rozwiązywaniu tych, które dopiero powstaną.

Przygotowywana publikacja będzie ukoronowaniem spotkania naukowców i praktyków, specjalistów wielu dziedzin kryminalistycznych na Uniwersytecie SWPS w Katowicach w listopadzie 2020 r. To jedna z nielicznych konferencji naukowych, kiedy to książka ukazuje się przed konferencją, a nie po.

dr Joanna Stojer-Polańska

Zarówno Autorka, jak i Wydawnictwo, wspierają Stowarzyszenie “Zakątek Weteranów” w ich codziennym trudzie opieki nad wycofanymi ze służby zwierzętami. Prosimy o wsparcie oraz udostępnianie!