Autor

Szafrańska Paulina

""

Paulina Szafrańska Instytut Biologii Ssaków, PAN w Białowieży Paulina Szafrańska – biolog, naukowiec. Zajmuje się eko-fizjologią, czyli tym jak środowisko wpływa na cechy fizjologiczne zwierząt. Szczególnie interesuje się zmianami tempa metabolizmu, zdolnością zwierząt do regulacji temperatury ciała w różnych warunkach oraz strategiami, jakie stosują by poradzić sobie w sytuacji skrajnych, jak zima. Pracuje w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, doktorat i pracę magisterską obroniła na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada też dyplom magistra Wydziału Psychologii UW. Jest członkiem Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie.

Książki autora