Autor

Stryjkowska Sylwia

""

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stanowisko na UAM: doktorantka (stacjonarne studia doktoranckie) W 2015 roku ukończyła Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 października 2015 roku doktorantka w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych. Doświadczenie zdobywała w Kancelarii Adwokackiej oraz w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. Aktywność naukowa: Praca magisterska pt. „Prawnomiędzynarodowa problematyka ochrony dóbr kultury w konfliktach zbrojnych” (promotor: prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski) Dziedziny badań naukowych: Prawnomiędzynarodowa problematyka ochrony dóbr kultury Ochrona praw człowieka Prawo organizacji międzynarodowych

Książki autora