Autor

Prokop Izabela Zofia

""

Dr n. farm. Izabela Zofia Prokop Zakład Chemii Leków, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Adiunkt w Zakładzie Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – kierunek farmacja (2002-2008). Studium Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich (rok akademicki 2017/18). Staż naukowy w CEU University San Pablo in Madrid, Hiszpania (2010-2011). Stypendystka projektu „Studiuję, badam komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB” (2013-2014). Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Farmacji Społecznej przy Zakładzie Chemii Leków. Dorobek naukowy dotyczy badań z zakresu biochemii, biologii komórki, biotechnologii, mechanizmów działania leków, szlaków komórkowych w rozwoju procesu nowotworowego a także farmakoekonomiki, farmakoepidemiologii i chorób cywilizacyjnych. Aktualna tematyka badawcza dotyczy ekonomiki zdrowia oraz farmakoekonomiki chorób psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem depresji.

Książki autora