e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

Promocja

99.00 69.00 brutto

J. K. Babiak, J. Smirnow: Lwów. Miasto trzech katedr /wyd. cz-b, oprawa miękka/

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-66353-95-4 – Książka w twardej oprawie
ISBN 978-83-66353-97-8 – Książka w miękkiej oprawie /cz-b/
ISBN 978-83-66353-96-1 – Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

Autor (kliknij w nazwisko, aby przejść do biografii): Kategorie: , , Tagi: , , ,

Meet The Author

Jerzy Kazimierz Babiak, Jurij Smirnow: LWÓW. MIASTO TRZECH KATEDR. Śladami wielokulturowej architektury sakralnej

ISBN 978-83-66353-97-8 – Książka w miękkiej oprawie

Recenzja naukowa:
prof. dr hab. Stanisław Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
prof. dr hab. Jan Grad, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zdjęcia: Jerzy Kazimierz Babiak i Jurij Smirnow
Publikacja dofinansowana ze środków samorządu województwa lubuskiego w ramach promocji województwa

 

Spis treści

Wstęp (Jerzy Kazimierz Babiak) ……………………………………………………………………. 7
Rozdział I. Wielokulturowość Lwowa (Jerzy Kazimierz Babiak) ………………………….. 11
Rozdział II. Kościoły rzymskokatolickie (Jerzy Kazimierz Babiak) ……………………….. 19
Wprowadzenie ……………………………………………………………………………………….. 21
Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny……………………………………. 23
Kaplica Boimów (Jurij Smirnow)…………………………………………………………………….. 34
Kościoły działające nieprzerwanie ………………………………………………………………. 51
Kościół pw. św. Antoniego z Padwy…………………………………………………………………. 51
Kościół pw. św. Marii Magdaleny ……………………………………………………………………. 55
Kościół pw. Matki Boskiej Gromnicznej i klasztor Karmelitanek Bosych…………………. 58
Nowe kościoły rzymskokatolickie………………………………………………………………… 73
Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy…………………………………………………. 73
Kościół pw. św. Michała Archanioła…………………………………………………………………. 77
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego …………………………………………………………………….. 82
Rozdział III. Greckokatolickie świątynie Lwowa (Jurij Smirnow) ……………………….. 85
Wprowadzenie (Jerzy Kazimierz Babiak) ………………………………………………………… 87
Katedra greckokatolicka pw. św. Jura…………………………………………………………… 91
Cerkiew św. Onufrego…………………………………………………………………………………… 107
Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego…………………………………………………………….. 109
Rozdział IV. Świątynie rzymskokatolickie obecnie należące do obrządku
greckokatolickiego (Jerzy Kazimierz Babiak)…………………………………………………. 111
Kościół oo. Bernardynów pw. św. Andrzeja Apostoła………………………………………….. 113
Kościół oo. Dominikanów pw. Bożego Ciała………………………………………………………. 118
Kościół jezuitów Kościół pw. św. Piotra i Pawła …………………………………………………. 121
Rozdział V. Świątynie ormiańskie (Jurij Smirnow) …………………………………………. 127
Wprowadzenie (Jerzy Kazimierz Babiak) ………………………………………………………… 129
Katedra ormiańska pw. Zaśnięcia NMP (Wniebowzięcia NMP)…………………………… 131
Dawne kościoły ormiańskie……………………………………………………………………….. 145
Rozdział VI. Świątynie prawosławne (Jurij Smirnow) ……………………………………… 151
Wprowadzenie (Jerzy Kazimierz Babiak) ………………………………………………………… 153
Sobór katedralny pw. św. Georgija (św. Jerzego) ……………………………………………. 155
Katedralna cerkiew Uśpienia (Zaśnięcia) NMP…………………………………………………… 158
Cerkiew św. Mikołaja…………………………………………………………………………………….. 162
Cerkiew pw. św. Paraskewii (Piatnyci)……………………………………………………………… 163
Rozdział VII. Kościoły judaistyczne (Jerzy Kazimierz Babiak)……………………………… 165
Wprowadzenie ……………………………………………………………………………………….. 167
Synagoga Bejs Aron we-Israel we Lwowie……………………………………………………….. 169
Świątynie nieistniejące …………………………………………………………………………….. 171
Synagoga Złotej Róży lub Turej Zahaw…………………………………………………………….. 171
Wielka Synagoga Podmiejska we Lwowie ……………………………………………………….. 173
Synagoga Tempel ………………………………………………………………………………………… 174
Wykaz zdjęć……………………………………………………………………………………………. 175
Bibliografia…………………………………………………………………………………………….. 179
Autorzy …………………………………………………………………………………………………. 181

Wstęp /fragment/

W czasach współczesnych coraz większego znaczenia nabiera problem wzajemnej tolerancji. Dotyczy to zarówno tolerancji religijnej, jak i etnicznej, politycznej, tożsamości kulturowej itd. W Polsce problemy braku tolerancji również są odczuwalne, chociaż ich natężenie jest o wiele mniejsze niż w innych krajach.

Publikacja ma na celu ukazanie tolerancji religijnej, etnicznej i kulturowej Polaków. Lwów jest najlepszym egzemplifikatorem tej wielowiekowej tolerancji istniejącej na ziemiach polskich.

Świadectwem wielokulturowości i wielowyznaniowości Lwowa są obiekty religijne w postaci świątyń oraz ich wyposażenia, zwłaszcza obrazy czy rzeźby znanych artystów pochodzących z różnych ośrodków europejskich. Obok wartości duchowo-religijnej obiekty te stanowią wyjątkową wartość artystyczną. Są dziedzictwem uniwersalnym docenianym niezależnie od poglądów czy wyznawanej religii.

Lwów nazywany był niekiedy „europejską Jerozolimą”. Nazwa ta wywodziła się stąd, że był jedynym miastem w Europie – podobnie jak Jerozolima – gdzie siedzibę mieli najwyżsi hierarchowie trzech wyznań, tj. rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i chrześcijan ormiańskich. Urzędom tym odpowiadały trzy świątynie katedralne – rzymskokatolicki kościół katedralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, katedra wyznania greckokatolickiego pw. św. Jura i trzeci kościół w randze katedry – świątynia ormiańska.

W ostatnim czasie do świątyń mających status katedry dołączyła cerkiew św. Jerzego. Funkcjonowała ona już ponad 100 lat, jednak dopiero w 1992 r, została nobilitowana i wzniesiona do poziomu katedry (soboru). Obecnie wszystkie te katedry pełnią swoje zaszczytne funkcje, gromadząc zarówno wiernych swoich wyznań, jak i – z uwagi na swoje walory architektoniczno- kulturowe – licznych turystów.

W książce przedstawiono wielokulturowość Lwowa na podstawie zabytków architektury religijnej związanych z funkcjonowaniem różnych społeczności w tym mieście. Na kartach książki przypatrujemy się wielokulturowości Lwowa przez pryzmat obiektów religijnych oraz ich wyposażenia – o charakterze sakralnym, jak i znaczących walorach kulturowych.

Lwów przez wiele stuleci był polskim miastem. Ludność pochodzenia polskiego, która zamieszkiwała to miasto, w zdecydowanej większości należała do wyznania rzymskokatolickiego. Materialne oznaki przynależności do wiary katolickiej stanowią kościoły i klasztory zakonne. Początki katolickich budowli sakralnych datują się już od XIII w., wtedy bowiem na ziemie Rzeczypospolitej przybyli bracia zakonni – dominikanie i bernardyni. O randze Lwowa świadczy fakt, iż będąc częścią Austro-Węgier, był piątym po Wiedniu, Budapeszcie, Pradze i Trieście miastem pod względem liczby ludności w monarchii habsburskiej. Dla Polaków szczególna rola Lwowa przypada na lata po uzyskaniu niepodległości. Miasto to było trzecim co do wielkości miastem w II Rzeczypospolitej i bardzo ważnym ośrodkiem gospodarczym i naukowo-kulturalnym. Tutaj od 1921 r. organizowano znane w całej Europie Międzynarodowe Targi Wschodnie, funkcjonowały znane w kraju i za granicą uczelnie wyższe (m.in. Uniwersytet im. Jana Kazimierza, politechnika Lwowska), stąd wywodzili się wybitni politycy – Ignacy Mościcki, Kazimierz Bartel, Eugeniusz Kwiatkowski i in. We Lwowie powstały także: Harcerstwo Polskie, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, polskie biuro podróży „Orbis”.

Wybuch II wojny światowej wprowadził radykalne zmiany zarówno na scenie politycznej, jak i w stosunkach etnicznych między poszczególnymi, dotąd żyjącymi w symbiozie, narodami. Zajęcie Zachodniej Ukrainy 17 września 1939 r. na mocy Traktatu Ribbentrop– Mołotow stanowiło przyczynę odżywających resentymentów wrogości między narodami zamieszkującymi Lwów. Sytuacja nietolerancji powtórzyła się w 1941 r., gdy Lwów zajęli Niemcy. To wówczas część ludności ukraińskiej witała z entuzjazmem wojska niemieckie, mając nadzieję, że nastąpi wyzwolenie ze znienawidzonego systemu sowieckiego. W tym samym czasie pojawiły się też wyraźne symptomy wrogości głównie wobec ludności żydowskiej, ale i Polaków – mieszkańców Lwowa.

You may also like…