Aktualności

swps

Z przyjemnością informujemy o kolejnej, czwartej już, psychokryminalistycznej konferencji naukowej, tym razem poświęconej obliczom Dextera Morgana.

Oto informacja na stronie Uniwersytetu SWPS, organizatora konferencji:

“– Przysłowie indiańskie mówi o dwóch wilkach, które mamy w sobie – dobrego i złego. Czy od nas samych zależy, którego z nich pielęgnujemy? Czy nasze zachowanie jest wynikiem „wolnej woli”, czy też jest zapisane w genach? – stawia pytania dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk z Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Z tymi oraz innymi niezwykle ciekawymi kwestiami rozprawimy się podczas kolejnej edycji konferencji poświęconej ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdziemy wystąpienia dotyczące zaginięć, przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinie, przestępczości seksualnej czy trudności z oceną zachowania człowieka pod kątem jego motywacji i przyczyn przestępczości.

Konferencja będzie stanowiła interdyscyplinarne forum do wymiany doświadczeń w zakresie zwalczania ciemnej liczby przestępstw dla funkcjonariuszy organów ścigania, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, psychologów, naukowców i praktyków zajmujących się walką z przestępczością i pomocą dla ofiar przestępstw, studentów i osób zajmujących się profilaktyką przestępczości, a także jej zwalczaniem.

Udział w konferencji jest płatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wydarzenie odbędzie się online.”

Ciemna liczba przestępstw to zagadnienie niezwykle trudne do zbadania, ale analiza konkretnych przypadków kryminalnych pokazuje, że zagadki kryminalne da się rozwiązać nawet po latach, sprawcę można osądzić, a ofierze lub jej rodzinie przywrócić wiarę w sprawiedliwość. Podczas konferencji poruszymy zarówno kwestie kryminalistyczne dotyczące wykrywania przestępstw, jak i kryminologiczne – związane z badaniem relacji sprawcy z ofiarą. Będziemy także dyskutowali o społecznych przyczynach braku zawiadomienia o przestępstwie czy też o regulacjach prawnych sprzyjających zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.”

Szczegóły oraz zgłoszenie: https://swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/23612-ciemna-liczba-przestepstw-oblicza-dextera-czyli-dyskusja-nad-sprawstwem-wina-i-kara?dt=1623827449853