Tagi:J. Kraśniak

Janusz Kraśniak, Gabriela Roszyk-Kowalska: Kompetencyjne uwarunkowania wdrażania struktury procesowej

Recenzent: dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. nadzw. UEP ISBN 978-83-66353-09-1 – druk – cena 49,00 zł 978-83-66353-10-7 – e-book W polskich przedsiębiorstwach idea zarządzania procesowego nabiera coraz większego znaczenia. Doświadczenia tych przedsiębiorstw wskazują, że niezbędnymi warunkami skutecznego wdrożenia koncepcji zarządzania procesowego i towarzyszących im procesowych struktur organizacyjnych jest integracja procesów podstawowych z procesem zarządzania strategicznego, […]