Autor

Zientarski Piotr Benedykt

""

Piotr Benedykt Zientarski – dr nauk prawnych, adwokat. W latach osiemdziesiątych XX wieku obrońca działaczy opozycyjnych, w 2006 roku IPN nadał mu status pokrzywdzonego. Senator Rzeczypospolitej Polskiej. W VI kadencji wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, w VII i VIII kadencji przewodniczący Komisji Ustawodawczej i przewodniczący Podkomisji do Spraw Zmian Konstytucji, w IX kadencji przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W latach 2007-2015 członek Krajowej Rady Sądownictwa. Aktywny uczestnik postępowań legislacyjnych, autor kilkuset poprawek do prawa materialnego i procesowego, m.in. przyczynił się do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego. Przedstawiciel polskiego parlamentu na międzynarodowych konferencjach konstytucyjnych (Budapeszt, Erewań, Astana). Członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „Palestra”, „Studiów Orientalnych”, członek rady naukowej Humanistycznych Zeszytów Naukowych „Prawa Człowieka”. Przewodniczący komitetów organizacyjnych i naukowych oraz członek komitetów naukowych ponad 30 konferencji międzynarodowych i krajowych. Doktor honoris causa Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-Farabi.

Książki autora

Piotr Benedykt Zientarski: Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej (twarda oprawa)

65.00 brutto

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Chmaj
prof. dr hab. Jacek Sobczak

Oprawa twarda

ISBN

978-83-65697-87-5 – Książka w miękkiej oprawie /cena 55,00 zł/
978-83-65697-68-4 – Książka w twardej oprawie /cena 65,00 zł/
978-83-65697-88-2 – Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia /e-Pub/
978-83-65697-69-1 – Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia /PDF/

Piotr Benedykt Zientarski: Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej

55.00 brutto

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Chmaj
prof. dr hab. Jacek Sobczak

ISBN

978-83-65697-87-5 – Książka w miękkiej oprawie /cena 55,00 zł/
978-83-65697-68-4 – Książka w twardej oprawie /cena 65,00 zł/
978-83-65697-88-2 – Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia /e-Pub/
978-83-65697-69-1 – Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia /PDF/