Autor

Zieliński Tadeusz

""

Płk dr hab., absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Akademii Obrony Narodowej. Absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z zakresu problematyki przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu. Aktualnie: Adiunkt – Kierownik Zakładu Działań Sił Powietrznych w Instytucie Lotnictwa i Obrony Powietrznej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej. Jego działalność naukowa związana jest z szeroko rozumianą obronnością, a w szczególności teorią i praktyką użycia lotnictwa wojskowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych oraz we współczesnych konfliktach zbrojnych. Jest autorem wielu artykułów i opracowań z obszaru lotnictwa wojskowego publikowanych w kraju i zagranicą („Bellona”, „Zeszyty Naukowe AON”, „Lotnictwo”, „Armia”, „Defence&strategy”, „Acta Avionica”), w których porusza problematykę funkcjonowania lotnictwa wojskowego we współczesnych, globalnych uwarunkowaniach.

Książki autora