Autor

Wrześniewska-Wal Iwona

""

Dr n. prawn., Iwona Wrześniewska-Wal Zakład Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Iwona Wrześniewska-Wal jest lekarzem, specjalistą zdrowia publicznego, doktorem nauk prawnych, radcą prawnym. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się prawem medycznym, głównie odpowiedzialnością prawną lekarzy oraz w prawem cywilnym i administracyjnym w ochronie zdrowia. Jest autorką wielu artykułów i opracowań z tego zakresu m.in. „Żywność genetycznie zmodyfikowana. Aspekty prawne”, „Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich”.

Książki autora