Autor

Worona Piotr

""

Dr Piotr Worona Kancelaria Adwokacka, dr Piotr Worona, Poznań 28.03.2008 Stopień naukowy Doktora Nauk Prawnych, rozprawa doktorska pt. „Kryminologiczne i Kryminalistyczne aspekty narkomanii i wprowadzania do obrotu środków odurzających” 2004-2007 Pozaetatowa aplikacja prokuratorska w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku. 2002-2006 Studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Rozprawa doktorska pt. „Kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty narkomanii i wprowadzania do obrotu środków odurzających”, obroniona w marcu 2008 r. 1997-2002 Dzienne studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Praca magisterska pt. „Prawne i kryminologiczne aspekty narkomanii”. W ramach prowadzonej działalności adwokackiej specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa medycznego i błędów medycznych, odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków drogowych, szkód na osobie, pojeździe i innym mieniu oraz dochodzeniu roszczeń z tytułu najmu pojazdów zastępczych. Doradztwo w przedmiocie zawierania umów ubezpieczeniowych. Kancelaria reprezentuje strony postępowania karnego świadcząc pomoc prawną na w toku postępowania przygotowawczego i sądowego. Kancelaria prowadzi również sprawy o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku wspólnego.

Książki autora