Autor

Skóra Agnieszka

""

Agnieszka Skóra – profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego WPiA UWM. Autorka około 100 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii: Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym (2002) oraz Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym (2009). Praktyk związany z trójmiejskimi kancelariami prawniczymi, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

Książki autora