Autor

Ościłowska Iwona

""

Dr Iwona Ościłowska Zakład Chemii Leków, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego UMB na kierunku Farmacja (2013 r.) i Analityka Medyczna (2013 r.), Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim UMB (2018 r.), Podyplomowych Studiów w zakresie Zarządzania Projektami w SGH (2019 r.), studiów specjalizayjnych w zakresie Farmacji Aptecznej (2018 r.), uczestnik studiów specjalizayjnych w zakresie Farmacji Klinicznej (obecnie). Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2015-obecnie), Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (2016-obecnie), Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (2018-obecnie) oraz Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej (2020-obecnie). Staż naukowy w Instytucie Biomedycyny Uniwersytetu w Turku (2014 r.), Finlandia. Dorobek naukowy z zakresu molekularnych mechanizmów zaburzeń metabolizmu komórkowego w przebiegu chorób endokrynologicznych, zapalnych i nowotworowych, identyfikacji punktów uchwytu eksperymentalnej farmakoterapii raka, oceny molekularnych mechanizmów działania leków oraz opieki farmaceutycznej i farmakoekonomiki.

Książki autora