Autor

Mościcki Szymon

""

Szymon Mościcki – ze Strażą Graniczną związany jest od 2009 r. W latach 2009–2010 pełnił służbę w Kontroli Bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 2010–2013 pracował w Wydziale ds. Cudzoziemców w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie. Od 2013 r. pełni służbę w Wydziale Kadr i Szkolenia w Śląskim Oddziale SG, gdzie m.in. sprawuje nadzór nad działalnością kynologiczną. W latach 2017–2020 kilkakrotnie brał udział w misjach zagranicznych mających na celu wsparcie w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji policji granicznej krajów znajdujących się na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Książki autora