Autor

Kononiuk Tadeusz

""

Tadeusz Kononiuk – dr hab. adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa UW, Kierownik Zakładu Prawa Mediów, zainteresowania badawcze: zawód dziennikarza w systemach medialnych i prawnych, etyka dziennikarska, prawa autorskie, prawo prasowe

Książki autora

K. Kakareko, T. Kononiuk, J. Sobczak: Fundamenty zawodu dziennikarza

59.00 49.00 brutto

Recenzja naukowa
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski
ISBN 978-83-66353-25-1 – książka w miękkiej oprawie, cena 59,00 zł
ISBN 978-83-66353-26-8 – publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia

Redakcja – Mirosława Zygmunt
Korekta – Sebastian Surendra, Małgorzata Klauze
Projekt graficzny okładki – Mateusz Bartkowiak
Skład i łamanie – Studio StrefaDTP
Druk ukończono w grudniu 2019

Książka jest dziełem współautorskim i analizuje problematykę fundamentów zawodu dziennikarza z różnych perspektyw badawczych wynikających z doświadczeń naukowych i zawodowych jej autorów.

Demo – Kakareko demo