Aktualności

Mniejszości w RP – projektowanie graficzne

Przedstawiamy wstępne projekty graficzne do publikacji nt. mniejszości w Rzeczypospolitej Polskiej. Mniejszosci 1 Mniejszosci 2 Mniejszosci 3 Mniejszosci 4 Mniejszosci 5 Mniejszosci 6 Mniejszosci 7 Mniejszosci 8 Mniejszosci 9 Mniejszosci 10 Mniejszosci 11 Mniejszosci 12 Mniejszosci 13 Mniejszosci 14 Mniejszosci 15 Mniejszosci 16 Mniejszosci 17 Mniejszosci 18 Mniejszosci 19 Mniejszosci 20 Mniejszosci 21 Mniejszosci 22 […]

Piotr Goruk-Górski: Ochrona obszaru kolejowego RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny

Prezentujemy projekty autorstwa młodego grafika rodem z Australii, Mateusza Bartkowiaka do publikacji o ochronie obszaru kolejowego RP. Jeden z projektów został już wybrany jako docelowy. Kliknij i zobacz: Ochrona Obszaru Kolejowego Publikacja wydawana jest razem z  Wydawnictwem Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Chcesz wiedzieć więcej o grafiku, autorze projektów? Kliknij tutaj: https://www.mateuszbartkowiak.com/about-me-1

Etapy prac nad okładką do publikacji poświęconej problemowi eutanazji

Bogna Wach: Spór o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Przegląd argumentów Tak brzmi tytuł książki, do której obecnie /luty 2019/ projektujemy okładkę. Zaproponowaliśmy Autorce zmianę tytułu i wyodrębnienie jednego elementu wiodącego – opartego na słowie EUTANAZJA. Tytuł byłby silniejszy w swoim przekazie, a i graficznie prezentowałby się lepiej. Korzystniejsze jest bowiem projektowanie graficzne okładki w […]

W poszukiwaniu pomysłu… Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia

Czasem projektowanie graficzne, to żmudny proces, któremu towarzyszy prawdziwie wyboista droga przez mękę tworzenia. Zanim projekt w wersji ostatecznej zostanie zatwierdzony przez autora czy redaktorów tomu, toczy się ożywiona dyskusja, a ostateczna wersja okładka rodzi się w prawdziwych bólach twórczych. Temat, wydawałoby się, prosty. W dodatku apetyczny. Jednak graficzne połączenie medialnego przekazu gotowania – już […]

Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana: analisi, interpretazioni, prospettive

Prezentujemy projekty okładek do włoskojęzycznej publikacji, poświęconej kulturze i językowi słonecznej Italii. Kliknij, by pobrać wszystkie projekty: Italia okładki Oto pierwszy z projektów: Il volume che presentiamo ai lettori tiene conto della complessità del fenomeno del conflitto e, nonostante le sfumature negative presenti nell’accezione comune del termine, mira a dimostrare la sua utilità come chiave di […]

Przypadki kryminalne okiem grafika

Przedstawiamy projekty okładek III części książek poświęconych ciemnej liczbie przestępstw pod wspólnym tytułem – Przypadki kryminalne. Każda z części omawia inny rodzaj przestępstw, kryjących się w tzw. ciemnej liczbie.

Projekty okładek „amerykańskich” do pozycji D. Bieńkowskiej „Medycyna defensywna a nadużycia medyczne…”

„W konkluzji zawarta jest myśl, że zawsze w prawie deliktów, jak i medycynie defensywnej odbijają się wszelkie problemy społeczne, kulturowe, etyczne i prawne, które dotyczą tak procesu tworzenia prawa, jak i polityki jego stosowania. Autorka zdaje sobie sprawę z trudności, jakie wiążą się z poszukiwaniem właściwego rozwiązania, gdyż w sektorze opieki zdrowotnej obserwujemy wyjątkową ostrość […]

Jacek Sobczak: Prawo a medycyna. Projekty okładek

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest zbiorem tekstów poświęconych różnym aspektom prawa medycznego. Z natury rzeczy, z uwagi na zainteresowania autora, odnoszą się one z jednej strony do problematyki styku prawa medycznego z zagadnieniami obejmującymi ochronę danych osobowych i wykorzystywanie informacji, z drugiej natomiast prawa człowieka, w szczególności te ich aspekty, które dotyczą pacjentów i […]

Projektowanie graficzne do pozycji – Agnieszka Skóra: Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym

„Przedłożone opracowanie, mające charakter monograficzny, porusza niezwykle istotne zagadnienie związane z dopuszczalnością orzekania na niekorzyść strony w administracyjnym postępowaniu jurysdykcyjnym odwoławczym. Zakaz orzekania na niekorzyść strony wnoszącej zwyczajny środek zaskarżenia, jakim jest odwołanie w postępowaniu administracyjnym, stanowi jedną z niezwykle istotnych gwarancji ochrony praw strony w każdym postępowaniu, w tym również administracyjnym, i już z […]

1 39 40 41 44