Autor

Zalewska Magdalena

""

Dr n. med., specjalizacja: Zdrowie Publiczne, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; kierownik projektów badawczych, promotor prac licencjackich i magisterskich. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę naukowo-badawczą z zakresu żywienia dzieci i młodzieży, postępowania dietetycznego w otyłości oraz zaburzeniach odżywiania, badania stanu zdrowia, stylu życia, zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży w kontekście uwarunkowań społecznych.

Książki autora