Autor

Wojciechowska Małgorzata

""

Małgorzata Wojciechowska – psycholog, biegła Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, opiniuje zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Wykładowca działającego przy IES Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, gdzie prowadzi szkolenia dla psychologów i pedagogów, a zwłaszcza dla pracowników Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. Członek Sekcji Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Książki autora