Autor

Witkowicz Adam

""

Adam Witkowicz – kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Zawierciu. Członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łazach, członek Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. W 2014 r. został odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet. Ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie opartym na Modelu Duluth (Instytut Prewencji Przemocy).

Książki autora