Autor

Wiśniewska-Paluszak Joanna

""

Dr hab. Joanna Wiśniewska-Paluszak, Profesor UPP - jest pracownikiem naukowym w Katedrze Ekonomii Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. obszarów nierówności dochodowych i polityki dochodowej państwa, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, sieci biznesu oraz międzysektorowych relacji organizacji pozarządowych. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii. Prowadzi zajęcia z podstaw makroekonomii, makroekonomii, zaawansowanej makroekonomii oraz historii myśli ekonomicznej na studiach magisterskich i doktoranckich. Prowadziła wykłady z ekonomii transformacji oraz sieci agrobiznesu i zrównoważonego rozwoju na uniwersytetach w Danii, Turcji, na Węgrzech, Łotwie i we Włoszech.

Książki autora