Autor

Wach Ewa

""

Wach Ewa, psycholog sądowy, pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, posiada rekomendacje dla biegłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w opracowywaniu ekspertyz w sprawach karnych, w tym w zakresie wykorzystywania seksualnego, zeznań świadków oraz wyjaśnień podejrzanych i oskarżonych, profilowania nieznanych sprawców przestępstw oraz samobójstw. Prowadzi zajęcia z tej tematyki na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Autorka licznych publikacji z tej dziedziny.

Książki autora