Autor

Tracz Rafał

""

Rafał Tracz – funkcjonariusz zespołu ds. Przestępstw Niewykrytych ,,Archiwum X” Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Absolwent bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawa w zarządzaniu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Wykładowca kryminalistyki na Uniwersytecie Śląskim oraz psychologii przesłuchań w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zainteresowania: korelacje bezpieczeństwa i interesu społecznego z wykrywalnością ciemnej liczby zabójstw, zaginięcia wymuszone na świecie, zaginięcia pozorne, praca operacyjna w działaniach służb, profilaktyka przestępczości oraz sposoby wykorzystania dorobku psychologii behawioralnej w przesłuchaniach osób.

Książki autora