Autor

Strona Maciej

""

Marcin Strona – asystent w Katedrze Medycyny Sądowej UJCM w Krakowie, specjalista z zakresu medycyny sądowej, biegły pracujący na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na szeroko rozumianym problemie zgonów dzieci oraz medyczno-sądowej analizie zabójstw w interdyscyplinarnych zespołach.

Książki autora