Autor

Manjura-Niśkiewicz Grażyna

""

Grażyna Manjura-Niśkiewicz – doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Ma doświadczenie w branży szkoleniowej, w dydaktyce i publicystyce. Zawodowo związana z administracją samorządową, ale od kilku lat interesuje się wiktymologią, a w szczególności ofiarami gwałtu, przemocy w rodzinie i ich wiktymizacją wtórną, a także związkami ofiary ze sprawcą przestępstwa.

Książki autora