Autor

Łuczak Mikołaj Jacek

""

Łuczak Mikołaj Jacek (dr) – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, kulturoznawca. Adiunkt w Katedrze Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, czynny badacz społeczny. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu nauk o komunikacji, socjologii medycyny (w szczególności dot. społecznych aspektów opieki paliatywnej i hospicyjnej), socjologii problemów społecznych i nauk o bezpieczeństwie, w tym monografii pt.: Przestrzenie komunikacji społecznej (2016).

Książki autora

Prawa człowieka wobec koncepcji human security

41.00 brutto

Redakcja:

Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski, Mikołaj Jacek Łuczak

ISBN
978-83-66353-05-3 Książka w miękkiej oprawie /cena 41,00 zł/
978-83-66353-06-0 Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia – EPUB
978-83-66353-07-7 Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia – PDF
978-83-66353-08-4 Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia – Mobi