Autor

Haś Agnieszka

""

Agnieszka Haś – doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii, biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Interesuje się szczególnie problematyką dzieci – świadków pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa z użyciem przemocy oraz problematyką rodzinną i nieletnich. Wykładowca działającego przy IES Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu SWPS.

Książki autora