Autor

Guziński Bogdan

""

Bogdan Guziński – podinspektor w stanie spoczynku, absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W latach 1991–2012 funkcjonariusz Policji związany ze służbą kryminalną. Od 2012 r. jako funkcjonariusz Policji związany jest z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, gdzie zajmował stanowisko Kierownika Zakładu Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Służby Kryminalnej. Uczestnik wielu szkoleń i wizyt międzynarodowych m.in. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Brał udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych o charakterze policyjnym, m.in. w projekcie EU – China Police Training Project, w którym realizował zajęcia z problematyki zwalczania przestępczości zorganizowanej na Uniwersytecie Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie i na Uniwersytecie Policji. Kryminalnych w Shenyang. Obecnie adiunkt Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Związany również z kierunkiem Prawo i Prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz z Wyższą Szkołą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Książki autora