Autor

Guzińska Klaudia

""

Klaudia Guzińska – magister psychologii, o specjalności patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna na Uniwersytecie Gdańskim. Prelegentka wielu konferencji oraz autorka artykułów z zakresu psychologii penitencjarnej. Prowadzi własne badania na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych w Polsce.

Książki autora