Autor

Dobija Konrad

""

Ppłk dr Konrad Dobija – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Europejskiego Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. George’a C. Marshalla w niemieckim Garmisch–Partenkirchen. Zajmował stanowiska dowódcze w 8 Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym, był pracownikiem naukowym Wydziału Lotnictwa i Obrony powietrznej, a następnie Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Aktualnie służy w Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych NATO (HQ AIRCOM) w Ramstein (RFN). Jego działalność naukowa związana jest z szeroko rozumianą obronnością i bezpieczeństwem, a w szczególności teorią i praktyką użycia sił obrony przeciwlotniczej i lotnictwa wojskowego we współczesnych konfliktach zbrojnych oraz w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Książki autora