Autor

Derwisz Olga

""

Olga Derwisz – doktor nauk prawnych, prawnik w specjalności prawo karne materialne, prokurator. Do jej zainteresowań naukowych należą m.in. odpowiedzialność za przestępstwa wojenne oraz zagadnienie winy w prawie karnym.

Książki autora