Autor

Binnebesel Józef

""

profesor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Katedry Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiką, pedagog specjalny, tanatopedagog, terapeuta. W swojej pracy zajmuje się analizą i terapią dzieci przewlekle i terminalnie chorych. Obecnie koncentruje się na współtworzeniu podstaw tanatopedagogiki jako subdyscypliny naukowej. Autor monografii poświęconych funkcjonowaniu dzieci przewlekle i terminalnie chorych oraz pierwszej książki definiującej i ujmującej istotę tanatopedagogiki. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań naukowych poświęconych interdyscyplinarnemu rozumieniu opieki nad osobami przewlekle i terminalnie chorymi.

Książki autora