Autor

Binnebesel Józef

""

profesor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Katedry Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiką, pedagog specjalny, tanatopedagog, terapeuta. W swojej pracy zajmuje się analizą i terapią dzieci przewlekle i terminalnie chorych. Obecnie koncentruje się na współtworzeniu podstaw tanatopedagogiki jako subdyscypliny naukowej. Autor monografii poświęconych funkcjonowaniu dzieci przewlekle i terminalnie chorych oraz pierwszej książki definiującej i ujmującej istotę tanatopedagogiki. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań naukowych poświęconych interdyscyplinarnemu rozumieniu opieki nad osobami przewlekle i terminalnie chorymi.

Książki autora

Promocja

Pacjent INNY wyzwaniem opieki medycznej

129.00 99.00 brutto

UWAGA! Nakład drukowany wyczerpany, zachęcamy do pobierania wersji elektronicznej książki

Recenzja naukowa

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

dr hab. Adam Sawicki prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

ISBN 978-83-64447-82-2 druk

/978-83-64447-83-9 e-book/

Wydanie I, Poznań 2016

Stron 800