Aktualności

I Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w XXI w. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy”

W imieniu Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, JM Rektora prof. Kamili Wilczyńskiej oraz Dziekana dra Zbigniewa Dziemianko zapraszamy do wzięcia udziału w I Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w XXI w. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy”. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz zeszyt naukowy „Bezpieczeństwo w XXI w. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy” z […]

Konferencyjne zakładki książkowe WebScieConf.com

Współorganizatorka interdyscyplinarnych konferencji naukowych dr Agnieszka Rzepka udaje się na wymianę myśli naukowej do Nowego Jorku oraz Bostonu. Tam przekazywać będzie innym naukowcom specjalnie przygotowane zakładki książkowe, informujące o konferencji WebScieConf.fom. Oto trzy wersje projektowe:

Zapraszamy na nową konferencję naukową WebScieConf.com

Druga międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa odbędzie się już niebawem. Bez wychodzenia z domu przed własnym komputerem można połączyć się z całym naukowym światem. Po konferencji opublikowana zostanie płyta CD ze zgłoszonymi referatami. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie www konferencji tutaj: http://webscieconf.com/

Publikacja pokonferencyjna WebScieConf.com na płycie CD uroczyście wręczona

Pani Rektor prof. Kamila Wilczyńska podczas naszej kameralnej uroczystości odebrała dziś od wydawcy publikację pokonferencyjną WebScieConf.com 1/2015 na płycie CD. Płytę otrzymali także pan Dziekan dr Zbigniew Dziemianko, pan Kanclerz Piotr Dwornicki oraz pani dr Bernadetta Hołderna-Mielcarek, specjalista ds. współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Zapowiedź: Joanna Stojer: Niezwykłe przygody funkcjonariuszy na czterech łapach i kopytach. W trosce o bezpieczeństwo

Podczas pracy nad książką „Niezwykłe przygody funkcjonariuszy na czterech łapach i kopytach” poznałyśmy tyle niezwykłych psów i koni, że konieczne stało się wydanie tych historii w dwóch książkach. Dlatego też już dziś pokazujemy okładkę kolejnych historii o czworonożnych bohaterach. Wyjazdów do zwierzaków było sporo. Wszystkie spotkania będą opisane w książeczce. Będzie sporo ilustracji i zdjęć. […]

Zapowiedź: Bogdan Grenda: Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych (Force Protection)

ISBN 978-83-65697-83-7 /Książka w miękkiej oprawie/ 978-83-65697-84-4 /Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięci/a Recenzenci: dr hab. Jacek NOWAK dr Ryszard PARAFIANOWICZ Spis treści   WSTĘP ……………………………………………………WYKAZ SKRÓTÓW …………………………………………ROZDZIAŁ 1IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ DLA LOTNISK WOJSKOWYCH …….1.1. Lotnisko wojskowe pojęcie i istota ……………………………1.2. Charakterystyka lotnisk wojskowych ………………………….1.3. Typologia zagrożeń dla lotnisk wojskowych …………………….1.3.1. Zagrożenia militarne lotnisk wojskowych …………………1.3.2. Zagrożenia niemilitarne […]

Zapowiedź: K. Klimkiewicz, H. Cierpisz, J. Dejnaka: Jakość życia w rodzinie z problemem niepłodności

Wprowadzenie Zamierzona lub niezamierzona bezdzietność ciągle nie jest przez społeczeństwo akceptowana. U różnych osób chęć posiadania dziecka pojawia się w odmiennym okresie życia. U jednych jest silniejsza, u innych słabsza, często zależy od aktualnej sytuacji związku obojga partnerów, środowiska kulturowego i warunków socjalnych. W rzeczywistości każdy człowiek jest przekonany o swojej zdolności do posiadania własnego […]

Zapowiedź: Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko kobietom

18 listopada 2019 roku na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach odbędzie się konferencja poświęcona przestępstwom przeciwko kobietom, w szczególności tym, które pozostają niewykryte: Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom.Konferencja będzie stanowiła interdyscyplinarne forum do wymiany doświadczeń w zakresie walki z ciemną liczbą przestępstw: dla funkcjonariuszy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, psychologów, naukowców i praktyków zajmujących […]

J. Stojer-Polańska: Niesamowite przygody funkcjonariuszy na czterech łapach i kopytach. W poszukiwaniu śladów kryminalistycznych

To pasjonująca książka dla dorosłych i młodych Czytelników ze wspaniałymi ilustracjami młodych rysowniczek, a także naszej nieocenionej graficzki i artystki Eli Krenz. Każda okładka jej autorstwa zawiera pewną zagadkę rysunkową do rozwiązania – tak jest i w tej pozycji. Niesamowite przygody funkcjonariuszy na czterech łapach i kopytach – w poszukiwaniu śladów kryminalistycznych, autorzy Joanna Stojer-Polańska, Maja […]

Zapowiedź: Paulina Maria Wiśniewska: Wizerunek kobiety w mediach. Analiza porównawcza tematyki poświęconej kobietom w prasie polskiej i niemieckiej u schyłku pierwszej dekady XXI wieku

Książka jest dostępna w wersji e-Book, wydanie drukowane jest w trakcie realizacji. Spis treściWstęp… 8 I.        Stereotyp kobiety w mediach.. 321.       Pojęcie stereotypu. 332.       Rola środków komunikacji społecznej w utrwalaniu stereotypów.. 42A.       Frau. Kobieta. O stereotypowych wyobrażeniach przez pryzmat Internetu. 55B.       Funkcjonowanie stereotypu w różnych formach przekazu społecznego. 64C.       Reklamowe uproszczenia myślowe jako skuteczna forma […]