e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

Promocja

55.00 45.00 brutto

R. Kozłowski, D. Bieńkowska: Prawa człowieka i ludzka godność. Ochrona i aksjologia

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN
978-83-66353-31-2 /druk/
978-83-66353-32-9 /e-book/

Autorzy (kliknij w nazwisko, aby przejść do biografii): , Kategorie: , Tagi: , , , , , , ,

Meet The Author

Poszanowanie godności ludzkiej jako zasada konstytucyjna – stanowi naczelną oś konstrukcyjną wywodu autorów. Godność a wolność od samego siebie buduje dodatkowy kontekst rozważań o kondycji prawnej i moralnej współczesnego człowieka. Niezwykła książka, godna polecenia wszystkim, którzy pochylają się nad tym trudnym współcześnie tematem.

Recenzja
dr hab. Adam Maj, prof. KUL

Z Wprowadzenia:

“Prezentowana książka stanowi kontynuację wieloletnich badań naukowych dotyczących koncepcji godności ludzkiej. Jest również poniekąd dopełnieniem wcześniejszej publikacji Prawa człowieka. Uniwersalizm a partykularyzm godności. Autorzy pochylają się ponownie nad tematyką godności, aby dotknąć jej aspektów w kontekście analizy aksjologiczno-prawnej. Dyskusja odnosi się do filozoficznych ujęć tego pojęcia i tego, jak i na ile sposobów godność ludzka ujmowana jest w prawie oraz jak przez nie jest chroniona.”

Spis treści
Wprowadzenie . 7
1.
Poszanowanie godności ludzkiej jako zasada konstytucyjna . 11
1.
Służebność porządku prawnego wobec godności ludzkiej . 12
2.
Obowiązek ochrony godności ludzkiej . 12
3.
In dubio pro vita humana . 13
4.
Hierarchizacja norm i wartości prawnie chronionych . 14
5.
Poszanowanie godności jako istota demokratycznie stanowionego prawa . 15
6.
Polityka godności. Prawo do ochrony zdrowia . 17
7.
Podsumowanie . 18
2.
Debata o godności w prawach człowieka . 21
1.
Wprowadzenie . 21
2.
Godność a prawa człowieka . 23
3.
Uniwersalizm godności . 24
4.
Godność jako abstrakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.
Godność jako element polityki stosowania praw człowieka . 29
6.
Podsumowanie . 30
3.
Godność a (nie)samowystarczalność człowieka . 33
1.
Człowiek – problem czy tajemnica? . 33
2.
Uśpiony podmiot w społeczeństwie spektaklu . 35
3.
Zdrada wielkości człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.
Godność a wolność od samego siebie . 43
1.
Wolność myślenia jako wolność wobec samego siebie . 43
2.
Godność jako przedmiot wczucia . 45
3.
Podmiotowe warunki wczucia w godność . 46
4.
Poza godnością i wolnością . 49

5.
Godność a prawda o sobie samym . 53
1.
Między ja a wspólnotą (izolacja – partycypacja) . 53
2.
Sumienie . 56
3.
Odpowiedzialność . 57
4.
Poszukujący prawdy . 60
6.
Godność jako horyzont bycia z Drugim . 63
1.
Osoba a wspólnota . 63
2.
Prawa człowieka a prawa narodu . 65
3.
Godność narodu . 67
4.
Fanatyzm a kulturowy relatywizm . 68
5.
Wartości jako osnowa świata społecznego . 70
7.
Godność jako logos ethosu solidarności . 73
1.
Rozumienie a zawładnięcie . 74
2.
Człowiek solidarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
8.
Godność a dylematy relacji interpersonalnych . 83
1.
Ja przeciw samemu sobie i przeciw innym . 84
2.
Ja panem Ty – nadczłowiek w ludzkiej masce . 86
3.
Ja-wiążące i jego zniewalająca siła lęku . 88
4.
Poznaj samego siebie – smak godności . 90
Bibliografia . 93