e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

62.00 brutto

Prawa człowieka. Ujęcie interdyscyplinarne

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-67222-12-9
Książka w miękkiej oprawie
ISBN 978-83-67222-13-6
Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

Prawa człowieka
Ujęcie interdyscyplinarne
red. nauk. dr Daria Bieńkowska

Komitet redakcyjny:
dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP
dr Magdalena Konopacka
dr Dorota Michalska-Sieniawska

Autor – Zbiorowy

Recenzja:
prof. dr hab. Monika Urbaniak, UM w Poznaniu

Prawa człowieka stały się jedną z najważniejszych dziedzin dyskursów akademickich i prawno-polityczno-kulturowych współczesnych czasów. Międzynarodowe normy i regulacje dotyczące praw człowieka często zostają odmiennie interpretowane, zniekształcane, a nawet zakwestionowane przez rządy, organizacje międzyrządowe w różnych kontekstach regionalnych, krajowych i lokalnych. Takie zróżnicowanie w percepcji i zakresie zaangażowania się w prawa człowieka wskazuje poniekąd ich potencjał jako narzędzia zarówno prawnego, jak i społeczno-politycznego. Jednocześnie w tym kontekście zauważamy, że istnieje pilna potrzeba konstruktywnego dialogu międzykulturowego uwzględniającego alternatywną percepcję praw i wartości.

/Wstęp – fragment/

Spis treści

Wstęp . 7
Część I . 13
Jacek Sobczak, Maria Gołda-Sobczak, Ksenia Kakareko
Prawo do kultury i udziału w życiu kulturalnym w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych . 15
Dorota Michalska-Sieniawska
Prawo do kultury i udziału w życiu kulturalnym w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych . 35
Witold Sobczak, Alena Brinko
Bezpieczeństwo jednostki a obieg informacji – wyzwania dla praw człowieka 47
Aneta Kamińska-Nawrot
Kontrola osobista w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego 69
Ewa Michałkiewicz-Kądziela
Wzrost znaczenia roli Rzecznika Praw Obywatelskich we współczesnej Polsce 85
Daria Bieńkowska
Implikacje koncepcji (Human) Rights based approach dla systemu prawa medycznego i polityki zdrowotnej UE . 95
Część II . 109
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Aneta Klimberg
Historia praw dzieci. Postrzeganie dzieciństwa i traktowanie potomków na przestrzeni wieków w naszym kręgu kulturowym . 111
Karolina Borkowska, Anna Grajewska, Katarzyna Tomaszewicz,
Hubert Chabowski, Piotr Worona, Edyta Rysiak
Eutanazja jako współczesny problem natury etycznej i psychologicznej . 125
Edyta Rysiak, Karolina Borkowska, Anna Grajewska,
Katarzyna Tomaszewicz, Hubert Chabowski, Piotr Worona
Handel ludzkimi organami a godność istoty ludzkiej . 133
Anna Grajewska, Karolina Borkowska, Katarzyna Tomaszewicz,
Hubert Chabowski, Piotr Worona, Edyta Rysiak
Prawo do badań naukowych i ogłaszania ich wyników a teoria moralności . 145
Patrycja Majorkowska
Pozycja kobiet i międzypłciowa równość w ponowoczesnej Europie . 153
Łukasz Rąb
Prekaryzacja życia, uberyzacja pracy, kapitalizm nadzoru jako czynniki negatywnie wpływające na zrównoważony rozwój . 163
Bibliografia . 173