e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

Niepełnowidzialni/ Reprezentacje niepełnosprawności w filmach, serialach i programach telewizyjnych dla dzieci i młodzieży

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

Publikacja wyłącznie do pobrania bezpłatnego w wersji elektronicznej ze strony projektu Niepelnowidzialni.pl oraz ze strony naszego Wydawnictwa. 

ISBN
978-83-66353-80-0 /druk/
978-83-66353-81-7 /e-book/

Kliknij i pobierz: Niepełnowidzialni ebook 3

Meet The Author

Publikacja dostępna wyłącznie bezpłatnie w wersji elektronicznej ze strony projektu Niepelnowidzialni.pl oraz tutaj /kliknij i pobierz/:

Niepełnowidzialni ebook 3

RAPORT Z BADAŃ
NIEPEŁNOWIDZIALNI
Reprezentacje niepełnosprawności w filmach, serialach i programach telewizyjnych dla dzieci i młodzieży

Recenzent
prof. UJ dr hab. Magdalena Szpunar
Redaktor prowadzący
dr Paulina M. Wiśniewska
Korekta
dr Anna Surendra
Projekt okładki
Studio Graficzne SILVA RERUM
Skład komputerowy
Munda Maciej Torz
Grafika na okładce
Ibento sp. z o.o.

Konsultacja audiodeskrypcji – Hanna Pasterny

Wydanie I – Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM
www.wydawnictwo-silvarerum.eu
Poznań 2021

Spis treści
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Stan dotychczasowych badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. Założenia teoretyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1. Niepełnosprawność i jej rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2. Prezentacja, reprezentacja, reprezentatywność oraz widoczność medialna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3. Konstruowanie, rekonstruowanie oraz dekonstruowanie medialnych reprezentacji niepełnosprawności . . . .  . 28
2.4. Postawy wobec niepełnosprawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3. Założenia metodologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4. Materiały wybrane do analizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5. Poziom nasycenia treściami dotyczącymi niepełnosprawności 49
6. Typy reprezentacji niepełnosprawności zidentyfikowane w analizowanych materiałach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.1. Superbohaterowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.1.1. Sprawny jak Wilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.1.2. Supersprawni wojownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.1.3. Sportowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.1.4. Dobroczyńcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
6.2. Osoby z niepełnosprawnościami w potrzebie – niepełnosprawność jako niesamodzielność . . . . . . . . . . . .  101
6.2.1. Trudna sytuacja życiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.2.2. Bezduszny system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.2.3. Potrzeba finansowego wsparcia . . . . . . . . . . . . . . . .  126
6.3. Starość – niepełnosprawność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
6.4. Niepełnosprawność tragiczna – niepełnosprawność jako cierpienie i tragedia życiowa . . . . . . . . .  151
6.5. Niepełnosprawność komiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176
6.6. Niepełnosprawność symulowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
6.7. Niepełnosprawność zawiniona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
6.8. Niepełnosprawność jako atrybut złoczyńców . . . . . . . . . . . 213
6.9. Niepełnosprawność strukturalnie dekonstruowana – reprezentacje dostępności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
7. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243
7.1. Najważniejsze wyniki i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
7.2. Postulaty działań w zakresie reprezentacji niepełnosprawności w filmach, serialach
i programach telewizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Refleksje pokonferencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Noty biograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269