e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

46.00 brutto

M. Talarczyk: Jadłowstręt psychiczny

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-67222-23-5 /książka w miękkiej oprawie/
ISBN 978-83-67222-24-2 /publikacja elektroniczna/

Stron 86

Poznań 2023

Meet The Author

Małgorzata Talarczyk
Jadłowstręt psychiczny. Rozwój intelektualny, potrzeba osiągnięć oraz poziom samoakceptacji u chorych z jadłowstrętem psychicznym

Rekomendacja
Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) to jedno z bardziej skomplikowanych etiopatogenetycznie (przyczynowo) zaburzeń psychicznych. Łączy bowiem wzajemnie się przenikające elementy nieprawidłowości funkcjonowania psychicznego i fizycznego. Mnogość czynników wpływających na początek i przebieg zaburzenia była przedmiotem mniej lub bardziej wiarygodnych badań. Między innymi dość powszechne było przekonanie, że z jadłowstrętem psychicznym łączy się wysoki poziom intelektualny. Doktor Małgorzata Talarczyk na podstawie swoich obserwacji zwróciła uwagę, że zależność ta nie jest jednoznaczna. Uwagę zwracał natomiast fakt, że zdecydowana większość chorych niezależnie od poziomu intelektu ma bardzo wysokie aspiracje. Spostrzeżenie to postanowiła sprawdzić własnymi badaniami naukowymi, które stały się tematem jej obronionej i wysoko ocenionej przez recenzentów pracy doktorskiej. Wnioski opublikowane i często cytowane w podręcznikach potwierdziły jednoznacznie wstępne założenia. Ponieważ Jej praca była pierwszym naukowym dowodem na istnienie tej predyspozycji do wystąpienia jadłowstrętu, zachowała ona nadal swoją aktualność i wartość naukową. Celowe jest więc utrwalenie jej w szerszej świadomości zarówno terapeutów, jak i osób zagrożonych tym zaburzeniem.
prof. dr hab. med. Andrzej Rajewski

Spis treści

Rekomendacja . 5
Słowo od autorki . 7
Objaśnienia skrótów stosowanych w pracy . 13
I. Wstęp . 15
II. Problem w świetle literatury . 17
1. Jadłowstręt psychiczny . 17
2. Inteligencja w jadłowstręcie psychicznym . 20
3. Potrzeba osiągnięć w jadłowstręcie psychicznym . 22
4. Poziom samoakceptacji . 24
III. Cel pracy . 27
IV. Założenia . 29
V. Materiał i metody . 31
1. Osoby badane . 31
Grupa kontrolna . 31
2. Metody badań . 32
2.1. Ustrukturalizowana rozmowa kliniczna . 32
2.2. Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci – WISC oraz Skala Inteligencji Wechsler-Bellevue dla Młodzieży i Dorosłych . 33
2.3. Test Apercepcji Tematycznej (TAT) . 34
2.4. Test Zdań Niedokończonych (TZN) . 35
2.5. Skala Samoakceptacji SQ . 36
3. Metody statystyczne. . 37
VI. Wyniki badań . 39
1. Ocena badania klinicznego . 39
1.1. Rodzina . 39
1.2. Wykształcenie . 39
1.3. Czas poświęcany na naukę (przeciętna liczba godzin w ciągu dnia) . 40
1.4. Potrzeba osiągnięć . 40
2. Analiza Skali Inteligencji Wechslera . 41
3. Analiza Testu Apercepcji Tematycznej (TAT) . 45
4. Analiza Testu Zdań Niedokończonych (TZN) . 55
5. Analiza Skali Samoakceptacji SQ . 60
VII. Omówienie wyników badań . 65
1. Rozwój intelektualny . 65
2. Wyniki badania potrzeby osiągnięć . 67
3. Wyniki badania poziomu samoakceptacji . 72
VIII. Wnioski . 75
Piśmiennictwo . 77
Streszczenie . 85