e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

Promocja

73.00 53.00 brutto

K. Klimkiewicz, H. Cierpisz, J. Dejnaka: Jakość życia w rodzinie z problemem niepłodności

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN

978-83-66353-15-2 – książka w miękkiej oprawie – cena 53,00 zł
978-83-66353-16-9 – e-book

Wprowadzenie

Zamierzona lub niezamierzona bezdzietność ciągle nie jest przez społeczeństwo akceptowana. U różnych osób chęć posiadania dziecka pojawia się w odmiennym okresie życia. U jednych jest silniejsza, u innych słabsza, często zależy od aktualnej sytuacji związku obojga partnerów, środowiska kulturowego i warunków socjalnych. W rzeczywistości każdy człowiek jest przekonany o swojej zdolności do posiadania własnego dziecka. U większości ludzi rozpoznanie niepłodności wywołuje głębokie załamanie. Dotyczy to również osób, które nie identyfikują swojego celu życia z rodzicielstwem. W ostatnich dwudziestu pięciu latach częstość występowania niepłodności w populacji wzrosła ponad dwukrotnie. Podczas kiedy na początku lat 60. XX wieku jedynie około 8% młodych małżeństw nie było zdolnych do skutecznego zapłodnienia, obecnie co piąta młoda para pragnąca mieć dzieci nie może zrealizować tego zamiaru. Właśnie dlatego Światowa Organizacja Zdrowia uznała niepłodność za chorobę społeczną. Coraz więcej par musi się z nią zmierzyć, a dotyka ona zawsze nie jednostkę, ale dwójkę ludzi. Trzeba pamiętać, że para zawsze przechodzi przez to razem. Niepłodność wpływa na każdy aspekt życia osób nią dotkniętych, a obciążenie psychiczne z niej wynikające jest niestety praktycznie nieodłączne. Niepłodność w jakimś stopniu obniża jakość życia. Brak upragnionego dziecka może stać się powodem przewlekłego stresu, problemów w związku, zaburzenia relacji z otoczeniem, a przede wszystkim silnego napięcia psychicznego. Gdy para zdecyduje się na leczenie, nagle całe życie zostaje temu podporządkowane. Staje się to centralną myślą, wokół której kręci się każdy dzień dwojga ludzi. Nic dziwnego, że kobiety i mężczyźni walczący z niepłodnością mogą doświadczać wielu problemów natury psychicznej.

Głównym celem niniejszej pracy jest diagnoza sytuacji emocjonalnej osób zmagających się z problemem niepłodności, przyjrzenie się czy i jak zmienia się jakość życia w rodzinie z diagnozą niepłodności.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest teoretycznym rozważaniom na temat niepłodności. Przedstawia najważniejsze sposoby definiowania jej w ujęciu psychologicznym, medycznym oraz społecznym. Omówione są tam również główne przyczyny niepłodności i sposoby ich leczenia.

W rozdziale drugim opisujemy moralne oraz psychologiczne aspekty życia rodziny z problemem niepłodności. Szczegółowo omawiamy  pojęcie rodziny oraz rodzicielstwa, skutki niepłodności na codzienne życie oraz definiujemy   jakość życia.

Rozdział trzeci zawiera metodologiczne założenia badań własnych. Przedstawiamy cel i przedmiot badań, zastosowane zmienne zależne i niezależne, problemy i hipotezy badawcze oraz metody, techniki i narzędzia badawcze, które zastosowałyśmy w niniejszej pracy.

W ostatnim rozdziale prezentujemy wyniki badań własnych ze szczególnym uwzględnieniem siły odczuwania i przeżywania emocji w trudnej sytuacji, jaką jest problem niepłodności w danych rodzinach.