Promocja

76.00 56.00 brutto

Etyka i ekologia

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-67222-31-0 /druk/
ISBN 978-83-67222-32-7 /e-book/

Meet The Author

ETYKA I EKOLOGIA
pod redakcją naukową prof. Doroty Probuckiej

Recenzja naukowa:
dr hab. Ewa Podrez

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Stron 228

Poznań 2022

Plik DEMO /pobierz/

Etyka i ekologia – pod red. Doroty Probuckiej

Spis treści

Dorota Probucka
Rozważania o etyce i ekologii, czyli gdzie podziała się kraina miodu? . 7
Piotr Skubała
Ekologia wywrotową dziedziną . 17
Marcin Urbaniak
Katastrofa ekologiczno-klimatyczna jako wyzwanie dla etyki środowiskowej . 27
Ryszard Kulik
Psychologia zachowań moralnych wobec środowiska . 45
Hanna Schudy
W stronę antropocentryzmu progresywnego . 55
Joanna Hańderek
Wszystko ma znaczenie. Wymagania etyki wobec współczesnych zagrożeń i zmian klimatycznych . 67
Zenon Kruczyński
Zmiana jest możliwa . 79
Anna Kamińska-Malandain
Etyka i ekologia, czyli co uczyniliśmy naszym dzieciom? . 93
Jakub Synowiec
„Ekologiczna rewolucja” Franciszka? . 109
Dariusz Gzyra
Suwerenność w epoce antropocenu. Od ubezwłasnowolnienia do zoopoleis . 125
Dariusz Jedzok
Wywoływanie plejstoceńskich duchów, czyli ekolog w machinie czasu . 141
Grzegorz Francuz
Kosmologiczny wymiar samorealizacji . 157
Antoni Płoszczyniec
Środowisko jako adresat i beneficjent ascezy.
Analiza fenomenologiczno-aksjologiczna . 177
Bogusław Stelcer
Etyka Alberta Schweitzera wobec wyzwań XXI w. . 187
Marcin Łubiński
Zielone miasto przyszłości – dzisiejsze rozwiązania jutra . 205
Noty o autorach . 223