Autor

Witkowska-Paleń Anna

""

Anna Witkowska-Paleń, dr socjologii, adiunkt i zastępca dyrektora w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi badania naukowe z zakresu problematyki dewiacji i patologii społecznych, wykluczenia społecznego, pracy socjalnej, resocjalizacji i pomoc postpenitencjarnej.

Książki autora