Autor

Wilk Sławomir

""

Sławomir Wilk, dr socjologii, adiunkt w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownik kierunku praca socjalna. Prowadzi badania z zakresu socjologii internetu (w tym wykluczenia cyfrowego, elektronicznej administracji i kompetencji cyfrowych), a także z zakresu przemocy w rodzinie i socjologii katastrof (w tym działalności ośrodków pomocy społecznej w sytuacji klęski żywiołowej).

Książki autora