Autor

Wentkowska Aleksandra

""

Aleksandra Wentkowska, doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Stypendystka licznych instytucji międzynarodowych, m.in. Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, Instytutu Europejskiego we Florencji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii w Instytucie Assera w Hadze, Uniwersytetu Trento. Laureatka wielu konkursów prawniczych, krajowych i międzynarodowych (m.in. Central and Eastern European Moot Court Competition w Toruniu oraz Telders International Law Moot Court Competition w Hadze). W ramach programu Erasmus wykładała m.in. w Wielkiej Brytanii, Słowacji, Niemczech, Słowenii, Turcji, na Litwie, Ukrainie, na Tajwanie. Autorka około 100 publikacji naukowych, redaktor lokalnych i międzynarodowych zeszytów europejskich. Przewodnik psów ratowniczych.

Książki autora