Autor

Skrzypczak Jędrzej

""

prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak – Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu opracowań naukowych ( m. in. monografii „Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji“ uhonorowanej przez KRRiT i Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego nagrodą im. dra P. Stępki za najlepsze wydanictwo naukowe z dziedziny mediów elektronicznych w 2011 r. i ekspertyz z dziedziny prawa mediów i polityki medialnej. Brał udział w pracach zespołu kierowanego przez prof. Tadeusza Kowalskiego, powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przygotowano projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku różnych obszarów badawczych. Najważniejszym z nich, którym zajmuje się od początku pracy naukowej, jest problematyka funkcjonowania mediów, a w szczególności radiofonii i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a także prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa prasowego oraz sytuacji mediów publicznych. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia „Radia Merkury“ w Poznaniu, radca prawny.