Autor

Sikorski Paweł

""

Paweł Sikorski ppłk lek., zastępca przewodniczącego Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej ds. Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Książki autora