Autor

Rzepka Agnieszka

""

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność międzynarodowe stosunki gospodarcze. Pracownik naukowy. Uczestniczka wielu programów badawczych oraz badan statutowych, konferencji międzynarodowych m.in.: Harvard University in Boston ( USA), London School of Economics and Political Svience, European Trade Study Group –Rzym, Warszawa. Autorka licznych artykułów naukowych w prasie zagranicznej: w Indiach, USA oraz polskiej poświęconych w szczególności globalizacji, gospodarce opartej na wiedzy. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Założycielka Instytutu Badawczo – Rozwojowego (www.instytutagarzepka.com).

Książki autora