Autor

Rynkun Werner Robert

""

Robert Rynkun Werner – warszawski adwokat, doktor nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego, autor monografii, współautor komentarza i licznych publikacji naukowych i prasowych dotyczących adwokatury i różnych aspektów konstytucyjnych gwarancji prawa do rzetelnego postępowania sądowego i prawa obrony.

Książki autora