Autor

Nowińska Ewa

""

Ewa Nowińska – prof. dr hab., prawnik, kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (należącego do Ligue internationale du droit de la concurrence), radca prawny.

Książki autora

Nie znaleziono produktów, których szukasz.