Autor

Motyka Marek

""

Marek Adam Motyka, dr socjologii, adiunkt i zastępca dyrektora w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi badania z zakresu socjologii problemów społecznych oraz zachowań ryzykownych, m.in. nadużywania alkoholu, używania narkotyków. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji o tematyce związanej z uzależnieniami, głównie na temat społeczno-kulturowych uwarunkowań uzależnień.

Książki autora